ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် လူမှုရေးစည်းလုံးမှု

မြန်မာနိုင်ငံ၏ အမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေးပဋိပက္ခ နှင့် ကချင်နှင့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့ရှိ ပြည်တွင်းပဋိပက္ခတို့အကြား တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုရှိပါသည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်၏ အရွေ့များသည် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများအကြား ယခင်ကရှိခဲ့သော တင်းမာမှုများကို ပိုမိုဆိုးရွားစေပြီး ဒေသတွင်းအကြမ်းဖက်မှုနှင့် ဒေသခံများအကြား မဖြေရှင်းရသေးသော နာကြည်းမှုများတို့သည် ညှိနှိုင်းနေသော ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိမှု အလားအလာအပေါ် သဘောထားအမြင်များ တင်းမာစေသည်။ လူမှုရေးစည်းလုံးမှုကို မြှင့်တင်ရန်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် အငြင်းပွားမှုကို ဖြေရှင်းပေးသည့် လက်ရှိယန္တရားများကို ထောက်ပံ့ပေးခြင်းတို့အားဖြင့် ရေရှည်တည်တံ့သော ငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်သည် ဒေသတွင်းအကြမ်းဖက်မှု ဖြစ်ပွားစေသည့် ပြည်တွင်းစစ်ပွဲများ၏အလားအလာကို လျှော့ချပေးပြီး ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့ နှင့်ဆက်စပ်နေသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်အတွက် ထောက်ကူပေးသော လူမှုဝန်းကျင်တစ်ခုကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

 

အစီအစဉ်၏ထိန်းချုပ်မှု ပြင်ပရှိ ကြိုတင်မခန့်မှန်းနိုင်သော ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တစ်ခု နှင့် အိုးအိမ်စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်သူများတို့ကို တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်နိုင်ရေး ကြိုးပမ်းရာ၌ ကြိုတင်မတွက်ဆနိုင်သည့် အခက်အခဲများ ရှိခဲ့ကြောင်း DPP ၏ အစီအစဉ်ပထမအဆင့်တွင် တွေ့ကြုံခဲ့ရပါသည်။ သို့ဖြစ်ရာ ဖြစ်စဉ်တွင် တိုက်ရိုက်ပါဝင်လုပ်ဆောင်ရန် ကြိုးပမ်းမည့်အစား DPP သည် အစီအစဉ်ဒုတိယအဆင့်၌ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကို ကိုင်တွယ်သည့်အခါ ဖြစ်စဉ်တွင်ပါဝင်လုပ်ဆောင်ကြရန် ကွန်ရက်များရော ဩဇာသက်ရောက်မှုပါရှိသည့် ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့ရှိ ပိုမိုထိရောက်သော ‘လမ်းကြောင်း (၂)’ စွမ်းရည်များ ဖွံ့ဖြိုးလာစေရန် ပံ့ပိုးခြင်းကို ၎င်း၏အနာဂါတ်လမ်းကြောင်း မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ ဉီးစားပေးလုပ်ဆောင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအဆင့် သုတေသနနှင့် ပြည်သူလူထု၏အသံတို့ကို လမ်းကြောင်း (၂) ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေသူများထံ ချိတ်ဆက်ပေးထားပြီး ယင်းသို့ချိတ်ဆက်ပေးခြင်းကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော တရားဝင်ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ် ယန္တရားများ၌ ပြည်သူလူထု၏အမြင်များ ထည့်သွင်းခြင်းအတွက် ထိရောက်၍ လက်တွေ့ဆန်သော နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ် ယူဆထားသည်။ ထို့ပြင် ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့ရှိ ပဋိပက္ခများ နှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာပြည်သူလူထု အများစုနှင့် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအချို့တို့တွင် အသိအမြင်နှင့် နားလည်သဘောပေါက်မှုတို့ မရှိခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးညှိနှိုင်းမှုအတွက် တစ်ခဲနက်ထောက်ခံမှု ရရှိနိုင်မည့် အလားအလာကို လျော့ပါးစေသည့်အပြင် တစ်ခါတစ်ရံတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကို ထောက်ပံ့ပေးပုံအကြောင်း ဝေဖန်ပိုင်းခြားစိစစ်ခြင်းအား မှေးမှန်ကာဆီးနေနိုင်သည်။ DPP သည် ဤချို့ယွင်းချက်များကို ဖြေရှင်းရန် သရုပ်ခွဲဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကို ဖန်တီးပေးပြီး ယင်းသို့ပြုခြင်းသည် ပဋိပက္ခ၏ ကျားမရေးရာရှုထောင့်များအချို့ကို ထင်သာမြင်သာရှိစေပြီး အမျိုးသမီးများ၏ ပါဝင်မှုနှင့် ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုတို့ကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။