ကျား၊မ တန်းတူညီမျှရှိခြင်း နှင့် ကျားမအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုများ ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်း

DPP ၏ အခြားနယ်ပယ်အားလုံးတွင် အမျိုးသမီးများသည် ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့တွင် လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေးတို့၌ ပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် ထပ်ဆောင်းအခက်အခဲများကို ရင်ဆိုင်နေကြရပြီး မဆန်းစစ်ရသေးသော ကျားမရေးရာ စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် တရားသေအယူအဆများတို့သည် အမျိုးသမီးများရော အမျိုးသားများကိုပါ ထိခိုက်နစ်နာစေပါသည်။ ကျားမတန်းတူညီမျှမှုကို မြှင့်တင်ခြင်းသည် အစီအစဉ်တစ်လျှောက်လုံး၌ တွဲလျက်ပါရှိနေသော်လည်း DPP သည် အမျိုးသမီးများကို စွမ်းရည်မြှင့်တင်ပေးပြီး ၎င်းတို့အား သီးခြားရပ်တည်နေသော ဦးဆောင်အဖွဲ့အစည်းများမှတစ်ဆင့် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ကူညီထောက်ပံ့ပေးရန် ပိုမိုခိုင်မာသော ကွန်ရက်များနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးပါသည်။ DPP သည် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် ဖွဲ့စည်းပုံများတွင် အမျိုးသမီးများပါဝင်မှုကို တိုးမြှင့်ပေးနိုင်ရန် နှင့် ၎င်းတို့အတွက် လူမှုရေးအကာအကွယ်များနှင့် လူမှုဘဝဖူလုံရေး လိုအပ်ချက်များတို့ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အလို့ငှာ စခန်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ဒေသခံအာဏာပိုင်များတို့ ကဲ့သို့သော ဆက်စပ်ပါဝင်သူများကိုပါ လွှမ်းမိုးမှုရှိသော မဟာဗျူဟာများဖြင့် ပစ်မှတ်ထားရှိပါသည်။ DPP ၏ ယခင်လုပ်ငန်းအဆင့်တွင် ပဋိပက္ခသင့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများအကြားတွင် GBV အပေါ် လက်ခံမှုသာမက GBV နှင့်ပတ်သက်၍ (တိုင်ကြားမှု တိုးလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ဖြစ်ပွားမှုပမာဏ အမှန်တကယ်တိုးလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ) တိုင်ကြားလာသော ဖြစ်ပွားမှုများပါ တိုးလာခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ DPP သည် ကျားမအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှု (GBV) နှင့် ကြိုတင်တားဆီးရေး နည်းလမ်းများတို့ နှင့်ဆက်စပ်နေသော ကိစ္စရပ်များကို အသိပညာမြှင့်တင်ပေးရုံသာမက GBV မှ ရှင်ကျန်ရစ်သူများကိုလည်း ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။ ကျားမရေးရာနှင့်ပတ်သက်သည့် အသွင်ပြောင်းလဲမှုကို ဖော်ဆောင်ရန်အတွက် အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုများတွင် အမျိုးသားများပါဝင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း DPP က အသိအမှတ်ပြုသည်။ အမျိုးသားများနှင့်ဖိုသဘာဝ၊ ဆက်စပ်နေသည့် စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် အပြုအမူများတို့အပေါ် ကာလရှည်ကြာရှိနေသော ပဋိပက္ခ၏ သက်ရောက်မှုကြောင်း နားလည်သဘောပေါက်စေရန် နှင့် ကျားမရေးရာသာတူညီမျှမှုသို့ အဆင့်တိုးတက်လာအောင် ပံ့ပိုးပေးသည့် အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်သော ဖိုသဘာဝများကို အားပေးကူညီနိုင်မည့် အသင့်လျော်ဆုံးလမ်းကြောင်းများကို အသုံးချရန်တို့အတွက် အလေးဂရုပြုထားပါသည်။