ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ဖြေရှင်းနည်းများနှင့် ခံနိုင်ရည်ရှိမှု

ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့တွင် စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများမှာ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၁၀၅,၀၀၀ ဦးရှိပြီး စစ်ဘေးရှောင်စခန်း ၁၆၀ ကျော်တွင် ခိုလှုံလျက်ရှိပါသည်။ ပဋိပက္ခကြောင့် နေရပ်စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်နေရသူ အများစုအတွက် ၎င်းတို့၏ရေရှည်မျှော်လင့်ချက်မှာ နေအိမ်နှင့်ဇာတိသို့ ပြန်ရန်သာ ဖြစ်သည်။ စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများ လုံခြုံ၍ သိက္ခာရှိစွာ နေရပ်ပြန်နိုင်ရန် သို့မဟုတ် ပြန်လည်အခြေတကျနေနိုင်ရန် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းအားဖြင့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု လိုအပ်သည့် အခြေအနေမှသည် ပြန်လည်ကောင်းမွန်ခြင်း၊ ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းတို့ အဆင့်များအကြား ကူးပြောင်းမှုဖြစ်စဉ်မှန်သမျှကို DPP က ထောက်ပံ့ပေးထားပါသည်။ အစုအဖွဲ့လိုက် ခံနိုင်ရည်ရှိမှုနှင့် အကာအကွယ်ရှိမှုတို့ တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန် လိုအပ်သော စွမ်းဆောင်ရည်များနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးကို ထောက်ပံ့ပေးခြင်းအားဖြင့် DPP သည် အိုးအိမ်စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်သူများနှင့် ပဋိပက္ခသင့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများတို့ နှစ်မျိုးစလုံးကို အကြမ်းဖက်မှုများနှင့် ကာလရှည်ကြာဖြစ်ပွားနေသော ပဋိပက္ခများတို့အကြား နေထိုင်ရခြင်း၏ အကျိုးဆက်များမှ ကျော်လွန်နိုင်စေရန် အကူအညီပေးသည်။ ၎င်းတွင် မြေနှင့်ထိခိုက်မှုအတွက် နစ်နာကြေးအပါအဝင် အမျိုးသမီးများအား ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောဖြေရှင်းနည်းများ ရပိုင်ခွင့်ကို အမျိုးသမီးများ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်စေရေး အထူးထောက်ပံ့မှုပေးခြင်းကို သိသိသာသာအလေးပေးဆောင်ရွက်ခြင်း ပါဝင်ပြီး ယင်းသည် ကျားမတန်းတူညီမျှမှုကို မြှင့်တင်ရာ၌ အရေးပါသည်။ အမျိုးသမီးများအပေါ် သက်ရောက်သည့် အကာအကွယ်ရရှိမှုကိစ္စရပ်များကို ပြည့်ပြည့်ဝဝ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်း ကဲ့သို့သော ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောဖြေရှင်းမှုများ နှင့်ဆက်စပ်နေသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရေး လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အမျိုးသမီးများ ဩဇာလွှမ်းမိုးနိုင်ရန်သည်လည်း အရေးကြီးပါသည်။