ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် (Kachin Baptist Convention – KBC)

လိုဂို

ကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်း

ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် (Kachin Baptist Convention – KBC) ကို ၁၉၁၀ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ဌာန/ကော်မတီ ၁၅ ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ဘာသာရေးကိုအခြေခံသည့် အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် (KBC) ကို ကိုယ်စားလှယ် ၂၅၀ ဦး၊ အဖွဲ့ဝင်ဦးရေ ၄၀၀,၀၀၀ ကျော်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ သတ်မှတ်နယ်မြေအဖွဲ့အစည်း ၁၅ ခုရှိ ဒေသခံအသင်းတော်အဖွဲ့ ၃၈၄ ခုနှင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် (KBC) ၏ ယေဘုယျလုပ်ငန်းတာဝန်သည် “လောကကိုအစေခံရန်” (ရှင်မဿဲ ၂၈ : ၁၉-၂၀) ဖြစ်သည်။ ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် (KBC) ဌာနချုပ်သည် ကချင်ပြည်နယ်၏မြို့တော် မြစ်ကြီးနားတွင် တည်ရှိပြီး ၎င်းသည် ကချင်နှင့်ရှမ်းပြည်နယ်တို့တွင် နောက်လိုက်အများဆုံးဂိုဏ်းခွဲများအနက် တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် (KBC) လူသားချင်းစာနာမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနသည် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်ကို မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ စခန်း ၇၄ ခုနှင့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း ၇၅ ခုတို့တွင် ဖော်ဆောင်ခဲ့သည်။

ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် (KBC) ၏ ယေဘုယျရည်မှန်းချက်မှာ ထိခိုက်လွယ်သော လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများနှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းများတို့ကို ကူညီခြင်း၊ ၎င်းတို့၏ဘဝများကို ဂုဏ်သိက္ခာရှိစေရန် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း၊ သဘာဝဘေးဒုက္ခများ သို့မဟုတ် ပြင်းထန်သောပဋိပက္ခများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဆင်းရဲဒုက္ခများကို လျော့ကျစေခြင်း နှင့် ဘက်စုံနှင့်ရေရှည်တည်တံ့သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှတစ်ဆင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးယိုယွင်းမှုနှင့် လူမှုရေးမမျှတမှုများတို့ကို ဖြေရှင်းရန် ဖြစ်သည်။

ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် (KBC) ၏ အစီအစဉ်အချို့

  • စခန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ အရေးပေါ်စားနပ်ရိက္ခာနှင့် ငွေထောက်ပံ့ကူညီမှု၊ လူထုစွမ်းဆောင်ရည် တိုးမြှင့်ရေးကို စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းတို့ အပါအဝင် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ၊
  • အခြေခံအဆင့်တွင် အမျိုးသမီးများဦးဆောင်ရေး အစီအစဉ်များ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းနှင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့ အပါအဝင် ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ၊
  • အသေးစားချေးငွေထုတ်ပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဝင်ငွေရရှိစေသော လုပ်ငန်းများနှင့် အလုပ်အကိုင်အေဂျင်စီတစ်ခုကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းတို့ အပါအဝင် လူမှုရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ၊
  • ဘာသာပေါင်းစုံ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများနှင့် အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းကို အားကောင်းစေခြင်းတို့ အပါအဝင် ငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်များ၊

DPP အောက်တွင်

ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် (KBC) သည်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု၊ ကလေးသူငယ်စောင့်ရှောက်မှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှု၊ မြေယာအခွင့်အရေးနှင့် ကျေးရွာမြေပုံရေးဆွဲခြင်း၊ ဘာသာပေါင်းစုံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ပဋိပက္ခ၊ ကျား-မ ရေးရာတို့ နှင့်ပတ်သက်သော လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။