မြန်မာနိုင်ငံ ကျား၊ မရေးရာလေ့လာရေးသိပ္ပံ (MIGS)

လိုဂို

မြန်မာနိုင်ငံ ကျားမရေးရာလေ့လာရေးသိပ္ပံ (MIGS) ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်နိုင်ငံရေး ဖြစ်စဉ်များ (အများအားဖြင့် WPS လုပ်ငန်းစဉ်)၌ အမျိုးသမီးများပါဝင်မှုကို အလေးပေးသောအားဖြင့် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းသည် ကျားမရေးရာအလိုက်သင့်တုံ့ပြန်မှု ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ကဏ္ဍကဲ့သို့သော နယ်ပယ်များနှင့်ပတ်သက်သည့် အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုများတွင် ကူညီပံ့ပိုးခြင်းနှင့် ကျားမရေးရာ အသိပညာပေးမှု၊ ကျားမရေးရာ သုတေသနနှင့် ပြောင်းလဲရေး အမျိုးသမီးများဦးဆောင်မှု၊ စဉ်ဆက်မပြတ်သောဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အမျိုးသမီးများ၏ကဏ္ဍ တို့အတွက် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။ MIGS သည် ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ခြင်း ဉီးဆောင်အဖွဲ့များအတွက် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းရေးဆွဲခြင်း၊ သင်တန်းပေးခြင်း၊ လူထုဆွေးနွေးပွဲများပြုလုပ်ခြင်း၊ မူဝါဒအကျဉ်းချုပ်များ ဖြန့်ဝေပေးခြင်းနှင့် မူဝါဒဆိုင်ရာ အကြံဉာဏ်များပေးခြင်းတို့ကိုလည်း ဆောင်ရွက်ပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းသည် ရန်ကုန်မြို့တွင် အခြေစိုက်ပြီး ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပြည်နယ်ခုနှစ်ခုနှင့် တိုင်းဒေသကြီးခုနှစ်ခုတို့တွင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ အစီအစဉ်၏ အဖွဲ့များသည် ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ရှမ်းပြည်နယ်တို့နှင့် ရန်ကုန်၊ ပဲခူး၊ တနင်္သာရီ၊ မန္တလေး၊ မကွေး၊ စစ်ကိုင်းနှင့် ဧရာဝတီတိုင်းတို့တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိကြပါသည်။

DPP အောက်တွင် MIGS သည် ငြိမ်းချမ်းရေးအပြင် အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်းတို့ နှင့်ပတ်သက်သော သင်တန်းများပေးခြင်းနှင့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းရေးဆွဲခြင်းတို့ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေပါသည်။