ဆင်ဒွန်း ကွန်ရက် (SDN)

ဆင်ဒွန်း ဒေသတွင်းဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း (SDN) ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ဒေသခံစေတနာ့ဝန်ထမ်းများနှင့် ဘုရားကျောင်းအဖွဲ့ဝင်များတို့က စတင်တည်ထောင်ခဲ့ကြသည်။ ဤအဖွဲ့အစည်းသည် မြစ်ကြီးနားမြို့နယ် အနောက်ပိုင်းတွင် နေထိုင်သူများအတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဤအဖွဲ့အစည်းသည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်များနှင့် အမျိုးသမီးများအား စွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်းတို့ကို အလေးပေးဆောင်ရွက်ပြီး အောက်ခြေရှိ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှတစ်ဆင့် လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် လူနေမှုအဆင့်အတန်းများကို မြှင့်တင်ပေးကာ ဒေသခံပြည်သူများအနေဖြင့် အပြန်အလှန်လေးစားမှုနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာရှိမှုတို့ကို အခြေခံထားသော ကျန်းမာရေးနှင့် သုခချမ်းသာတို့ကို ရရှိလိမ့်မည်ဟု ရည်မှန်းထားပါသည်။

DPP အောက်၌ ဆင်ဒွန်းသည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာ ပညာပေးလုပ်ငန်းများ၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ အသိပညာပေးသင်တန်းများအပါအဝင် ကျားမရေးရာ အကဲဆတ်မှုများ၊ ဒေသခံပြည်သူများအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းနှင့် လူငယ်ခေါင်းဆောင်များအတွက် ပြည်သူ့နီတိနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေး သင်တန်းများတို့ နှင့်ဆက်စပ်သည့်လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။