မင်္ဂလာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖောင်ဒေးရှင်း

မင်္ဂလာ ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးဖောင်ဒေးရှင်းကို ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ရှိ ဝေးလံခေါင်သီသောနေရာများတွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအကူအညီများ ပေးနိုင်ရန် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ မင်္ဂလာဖောင်ဒေးရှင်းကို ၂၀၁၇ခုနှစ်တွင် မြို့နယ်အဆင့် အဖွဲ့အစည်းမှတ်ပုံတင်စာရင်း၌ ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ အဖွဲ့အစည်းသည် အသက်မေွးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်များနှင့် ကျားမရေးရာ အကဲဆတ်မှုများတို့ကို အလေးထားပြီး လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းမှ ဖယ်ကြဉ်ခံရသူများ၊ အသေးစားစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်သူများအား ၎င်းတို့၏ စီးပွားရေးအရတိုင်းတာသော လူနေမှုအဆင့်အတန်းနှင့် သုခချမ်းသာတို့ကို မြှင့်တင်ပေးသည့်နည်းဖြင့် အသိပညာနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများတို့ကိုလည်း စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေနိုင်ရန် ရည်မှန်းချက်ထားရှိပါသည်။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်ဆိုင်သော မင်္ဂလာဖောင်ဒေးရှင်း၏လုပ်ဆောင်ချက်များတွင် ဒေသခံပြည်သူများကို နည်းပညာဆိုင်ရာ ဆီလျော်သောဗဟုသုတများ ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း၊ ၎င်းတို့အနေဖြင့် သဘာဝသယံဇာတများကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ စီမံအုပ်ချုပ်နိုင်စေရန် ကူညီပေးခြင်းနှင့် ၎င်းတို့ကို အသေးစားချေးငွေအဖွဲ့များနှင့် မွေးမြူရေးဘဏ်များတို့ကဲ့သို့ ဝန်ဆောင်မှုများထံ ချိတ်ဆက်ပေးခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။

DPP အောက်တွင် မင်္ဂလာဖောင်ဒေးရှင်းသည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်များ၊ ပြည်သူ့နီတိနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး အသိပညာပေးလုပ်ငန်းများ နှင့် ကျားမရေးရာ အကဲဆတ်မှုများတို့အပြင် အိမ်ထောင်စုကြွေးမြီများ သက်သာစေရန် ကူညီပေးခြင်းနှင့် စိုက်ပျိုး-ဂေဟ သင်တန်းများပေးခြင်းတို့ဟူသည့် လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။