လိုဂို

ကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်း 

SWISSAID သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်အလွန်မှစ၍ ဒေသတွင်းအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကွန်ရက်များတို့ နှင့်ပူးပေါင်းကာ ပထဝီအနေအထားအရ ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်တို့တွင် အဓိကထားလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ SWISSAID ၏ လုပ်ဆောင်မှုအတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်သည် ရန်ပုံငွေ (ထောက်ပံ့ငွေတစ်ဆင့်ခံပေးခြင်း) နှင့် ပူးတွဲပါအထောက်အပံ့များမှတစ်ဆင့် အဓိကအားဖြင့် မြို့နယ်နှင့်ပြည်နယ်အဆင့် လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့်အတူတွဲ၍ လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများကို ပံ့ပိုးပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ SWISSAID သည် ကချင်နှင့်ရှမ်းပြည်နယ်တို့ရှိ လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်း ၃၀ ကျော်နှင့် လက်တွဲ၍ လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။ SWISSAID နှင့် မိတ်ဖက်များတို့သည် ဂေဟစနစ်အတွက်ရေရှည်တည်တံ့သော စိုက်ပျိုးရေး၊ သဘာဝသယံဇာတများကို လုံခြုံစွာရရှိသုံးစွဲနိုင်ရေး၊ ဝင်ငွေရရှိရေးနှင့် အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို စျေးကွက်အခြေပြုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေခြင်းတို့ အပါအဝင် စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေးနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများအား တိုးမြှင့်ခြင်းမှတစ်ဆင့် အားလုံးပါဝင်နိုင်သော ရပ်ရွာလူထုဦးဆောင်သည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ရပ်ရွာလူထုများနှင့်အတူ ရေရှည်လုပ်ကိုင်ဖူးသော အတွေ့အကြုံများ ရှိကြသည်။ SWISSAID သည် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ် (DPP) ၏ ဒုတိယအဆင့်တွင် ကချင်ပြည်နယ်ရှိ လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်း လေးခုနှင့် ပူးပေါင်းနေသည်။ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများသည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရှိ ပဋိပက္ခသင့်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများနှင့် လုပ်ကိုင်နေကြသည်။

SWISSAID ၏ အစီအစဉ်အချို့

  • အိမ်ထောင်စုကြွေးမြီ သက်သာစေရန် ကူညီပေးခြင်း၊ လူထုအခြေပြု အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်း နှင့် တန်ဖိုးကွင်းဆက်နှင့်စျေးကွက် အကဲဖြတ်ခြင်း စသည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအစီအစဉ်များ
  • ရေရှည်တည်တံ့သော သီးနှံစိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် တိုးတက်ကောင်းမွန်သော လက်ဖက်စိုက်ပျိုးနည်းများတို့ အပါအဝင် စိုက်ပျိုးရေးအစီအစဉ်များ
  • လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေး သင်တန်းများ ပို့ချခြင်း အပါအဝင် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ

DPP အောက်တွင်

Swissaid သည် မိတ်ဖက်များနှင့်အတူ ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ Swissaid သည် ကျေးရွာများတွင် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများအတွက် ကူညီရန်အလို့ငှာ ရပ်ရွာအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများ တည်ထောင်ရန် ရွာသူရွာသားများနှင့်အတူ လုပ်ကိုင်သည်။ Swissaid သည် ကျေးရွာလူထု၏ စိုက်ပျိုးရေးစွမ်းရည် တိုးတက်စေရန် ရပ်ရွာအစည်းအဝေးများ ပုံမှန်ပြုလုပ်ပေးလေ့ရှိသည်။

https://www.swissaid.ch/en