တအာန်းအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း (TWO)

လိုဂို

အခြားတအာန်းအဖွဲ့အစည်းများတွင် အမျိုးသမီးများ တက်ကြွစွာပါဝင်မှုမရှိခြင်းကို တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် ပလောင်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း (The Palaung Women’s Organization – PWO) ကို ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း အပြောင်းအလဲများကြောင့် ပလောင်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း (PWO) သည် ဒေသခံလူမှုအသိုင်းအဝိုင်း နှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် တအာန်းအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း (တအောင်းအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း – TWO) ဟု အမည်ပြောင်းခဲ့သည်။ တအာန်းအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း (TWO)  သည် အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် မိမိတို့ကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်ဖန်တီးနိုင်ခွင့် ဖြစ်ပေါ်အားကောင်းလာ၍ တန်းတူညီမျှစွာပါဝင်နိုင်ခွင့် ရရှိစေရန်အလို့ငှာ ပညာပေးခြင်းနှင့် စွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်း ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ဤရည်မှန်းချက် အောင်မြင်၍ ရေရှည်တည်တံ့သောအပြောင်းအလဲ ဖြစ်ပေါ်စေရန်အလို့ငှာ တအာန်းအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း (TWO) သည် ၎င်းတို့၏ လူမျိုး၊ သမိုင်းနှင့် ယဉ်ကျေးမှုတို့အကြောင်း နိုင်ငံတကာနှင့်လူထုတို့က သိမြင်လာစေရန် တအာန်းအမျိုးသမီးများနှင့် ၎င်းတို့၏လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများတို့ကို ကျားမရေးရာနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သင်တန်းများ ပေးသည့်အပြင် တအာန်းလူမျိုးများ ခံစားခဲ့ရသော လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများအကြောင်းလည်း အသိပညာပေးသည်။ အထူးသဖြင့် ကျေးလက်ဒေသရှိ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တပ်စခန်းများတွင် ပညာရေးဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းနှင့် အောက်ခြေအဆင့် လူထုအသိပညာပေးခြင်းတို့သည် အရေးပါသည်ဟု တအာန်းအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း (TWO) က ယုံကြည်သည်။ တအာန်းအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း (TWO) အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သော လုပ်ငန်းများမှာ ကျားမအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေး၊ အမျိုးသမီးများ၏ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ကျန်းမာရေးပညာပေး၊ သတင်းအချက်အလက်များ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ သုတေသန၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်စာပေ၊ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်း၊ အိုးအိမ်စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်သူများနှင့်အတူ လုပ်ကိုင်ခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။

ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ် (DPP) အောက်တွင် တအာန်းအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း (TWO) သည် အမျိုးသမီးများ စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေး လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။