လိုဂို

မေတ္တာဖွံ့ဖြိုးရေးဖောင်ဒေးရှင်း (Metta Development Foundation) ကို တည်ထောင်သူက ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် Airivati ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ နိုင်ငံတဝန်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်သည့်အခါ ဒေသခံရပ်ရွာလူထု၏ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းများ၊ အရင်းအမြစ်များ၊ နှင့် ဘုံတန်ဖိုးစံနှုန်းများတို့ပေါ် အခြေခံ၍ ၎င်းတို့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်သည်။ Airavati သည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေး၊ ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ခြင်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု လုပ်ငန်းများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များတို့ နှင့်ပတ်သက်၍ ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရန်ကုန်တွင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသည်။

ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ် (DPP) အောက်တွင် Airavati သည် မတည်အရင်းအနှီးများအတွက် လေ့ကျင့်ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း၊ ကလေးသူငယ် စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ မိဘပညာပေး သင်တန်းများတို့ အပါအဝင် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုနှင့်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။