လိုဂို

Grip Hands အဖွဲ့အစည်းကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ဗန်းမော်ခရိုင် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ရပ်ရွာလူထုအသိုင်းအဝိုင်းများတို့မှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့များမှ ခေါင်းဆောင်များနှင့် လူမှုရေးလေ့လာမှုများကို စိတ်ဝင်စားသူများတို့က တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဖောင်ဒေးရှင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ  ပြည်သူများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုများကို ပံ့ပိုးရန်၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးများ၊ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု၊ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး၊ ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေး၊ ကျားမအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှု၊ လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့အပြင် လူမှုအသိုင်းအဝန်း၏ ထိခိုက်လွယ်သောသူများအတွက် ဝင်ငွေတိုးမြှင့်ရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးရန် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အရပ်ဘက် အပစ်အခတ်ရပ်စဲမှုစောင့်ကြည့်လေ့လာရေး စီမံကိန်းကို ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်လူမှုရေးလေ့လာမှု ညီလာခံကို ကျင်းပခဲ့ကာ အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးများအပါအဝင် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်လူ့အခွင့်အရေး အသိပညာပေးသင်တန်းများလည်း ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဤအဖွဲ့အစည်းသည် UNHCR မှ ဦးဆောင်သည့် ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ (Protection Working Group – PWG) အပါအဝင် ဒေသခံ အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများတို့ နှင့်ကျင်းပသည့် အထွေထွေ ပူးတွဲညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးများတွင် ပုံမှန်ပါဝင်သည်။ Grip Hands သည် ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးမောက်၊ မန်စီ၊ ဗန်းမော်နှင့် ရွှေဂူ အပါအဝင် ဗန်းမော် ခရိုင်၊ လွယ်ဂျယ်ခရိုင် နှင့် Dotphoneyan ခရိုင်တို့ရှိ ကျေးရွာများနှင့် အိုအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးသူစခန်းများတို့တွင် လုပ်ဆောင်နေသည်။

ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ် (DPP) အောက်တွင် Grip Hands သည် ငြိမ်းချမ်းရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာ စီမံကိန်းများကို လုပ်ဆောင်နေသည်။