တိုင်လူငယ်ကွန်ရက် (TYN)

လိုဂို

ကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်း

တိုင်လူငယ်ကွန်ရက် (Tai Youth Network – TYN) ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၇ မှ ၂၉ ရက်အတွင်း ကျင်းပခဲ့သော တိုင်လူငယ်များညီလာခံတွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဒေသအသီးသီးမှ ရှမ်းလူငယ်ခေါင်းဆောင် ၂၇၅ ဦး တို့သည် ညီလာခံသို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီး တိုင်လူငယ်ကွန်ရက်၏ လုပ်ငန်းကော်မတီဝင် ၂၇ ဦး ကို ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ လူငယ်ညီလာခံကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ဒုတိယအကြိမ်နှင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် တတိယအကြိမ် ကျင်းပခဲ့သည်။

လက်ရှိ တိုင်လူငယ်ကွန်ရက်တွင် လုပ်ငန်းကော်မတီ ၃၃ ခုရှိသည်။ တိုင်လူငယ်ကွန်ရက် (TYN) သည် ရှမ်းလူငယ်များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေး နှင့်ပတ်သက်၍ လုပ်ဆောင်ပေးပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ရှမ်းလူငယ်များ ပါဝင်လုပ်ကိုင်မှုကိုသာမက မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများမှ အခြားလူငယ်များနှင့် ထိတွေ့လုပ်ကိုင်မှုကိုလည်း ပံ့ပိုးကာ ရှမ်းလူငယ်များ၏အသံကိုကိုယ်စားပြုသည်။ တိုင်လူငယ်ကွန်ရက် (TYN) အစီအစဉ်အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့သည် ၎င်းတို့၏ရည်မှန်းချက်များ ပြည့်မှီစေရန်အတွက် အောက်ပါကြားဝင်ဆောင်ရွက်ချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိသည် – လူငယ်စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ခြင်း၊ လူထုပညာပေး၊ လူ့အခွင့်အရေး အသိပညာပေးခြင်း၊ ကျားမ တန်းတူညီမျှမှုနှင့် အမျိုးသမီးစွမ်းရည် မြှင့်တင်ရေး၊ မြေယာနှင့်သဘာတ အရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာ အသိပညာပေးရေးနှင့် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး လုပ်ငန်းများ။

ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ် (DPP) အောက်တွင် တိုင်လူငယ်ကွန်ရက် (TYN)သည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်း အထောက်အပံ့များ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှု လုပ်ငန်းများ နှင့် ကျားမရေးရာ အသိပညာပေး လုပ်ငန်းများတို့ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်လျက်ရှိသည်။