တအာန်းကျောင်းသားနှင့်လူငယ်သမဂ္ဂ (TSYU)

လိုဂို

ကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်း

တအာန်းကျောင်းသားလူငယ်သမဂ္ဂ (Ta-ang Student Youth Union – TSYU) ကို ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အစပိုင်းတွင် တအာန်းကျောင်းသားလူငယ်သမဂ္ဂ (TSYU) သည် ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်တွင် “ပလောင်ကျောင်းသားနှင့်လူငယ်များအဖွဲ့” (Palaung Student and Youth Organization – PSYO) အဖြစ် စတင်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံရေးအသွင်ကူးပြောင်းမှုတွင် လူငယ်လှုပ်ရှားမှုများ စတင်ရန်နှင့် နိုင်ငံရေးကဏ္ဍများ၌ လူငယ်များ၏စွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ရန်တို့အတွက် စတင်ခဲ့သည်။ ။ ၁၉၉၈-၂၀၀၈ အတွင်း ဤအဖွဲ့သည် “တအာန်းကျောင်းသားနှင့်လူငယ်အဖွဲ့အစည်း” ဟုခေါ်သော ကွန်ရက်တစ်ခုအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံရေးကဏ္ဍများတွင် လူငယ်များပါဝင်မှု အားကောင်းလာစေရန်အတွက် ၎င်းတို့၏လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို တိုးချဲ့ရန်အလို့ငှာ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအတွင်း တအာန်းလူငယ်များအတွက် ကျင်းပခဲ့သော ဒုတိယအကြိမ် လူထုအစည်းအဝေး၌ ထိုအဖွဲ့ကို ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပြီး “တအာန်းကျောင်းသားနှင့်လူငယ်သမဂ္ဂ” ဟုအမည်ပြောင်းခဲ့သည်။

တအာန်းကျောင်းသားလူငယ်သမဂ္ဂ (TSYU) သည် တအာန်းပြည်သူတို့၏ သာယာဝပြောရေးကို ထောက်ပံ့ရန် လုပ်ဆောင်သည်။ ပညာရေးအခွင့်အလမ်းများပေးခြင်း၊ နေရပ်စွန့်ခွာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့် တအာန်းရွာသားများကို ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်း၊ တအာန်းလူမျိုးများအတွက် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများအကြောင်း တိုင်ကြားခြင်းတို့အားဖြင့် တအန်းလူငယ်များကို စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရန်ကြိုးစားလျက်ရှိသည်။

တအန်းကျောင်းသားလူငယ်သမဂ္ဂ (TSYU) ၏ အစီအစဉ်ကဏ္ဍများမှာ ယေဘုယျအားဖြင့် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ မီဒီယာနှင့်မှတ်တမ်းမှတ်ရာများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု၊ လူထုကြပ်မတ်ရေး နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေး နှင့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အထောက်အပံ့တို့ ပါဝင်သည်။

ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ် (DPP) အောက်တွင် တအာန်းကျောင်းသားလူငယ်သမဂ္ဂ (TSYU) သည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းများတို့ကို အကောင်အထည်ဖော်နေသည်။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုနှင့်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများတွင် အိုးအိမ်စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်သူ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများအတွက် ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်း အထောက်အပံ့များ ပါဝင်သည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းများတွင် မတူကွဲပြားသော လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများနှင့် လူမျိုးစုများအကြား ငြိမ်းချမ်းရေးကို မြှင့်တင်ရန် သွားရောက်လည်ပတ်ခြင်းများ ပါဝင်သည်။