အလင်းဗန်းမော် ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့အစည်း

အလင်းဗန်းမော် ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့သည် ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် မေတ္တာဖောင်ဒေးရှင်း၏ ကွင်းဆင်းအဖွဲ့အဖြစ် စတင်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် သီးခြားအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ဗန်းမော်တွင်အခြေစိုက်ပြီး အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏အစီအစဉ်အတွက် ဦးတည်နယ်မြေတွင် ဗန်းမော်ခရိုင်ရှိ မြို့နယ် ၄ ခုလုံး ပါဝင်သည်။ အလင်းဗန်းမော်သည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှ စတင်၍ မေတ္တာ, Swissaid ၊ Norwegian People’s Aid တို့နှင့် လက်တွဲလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ အလင်းဗန်းမော်သည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်များ၊ သစ်တောလုပ်ငန်းနှင့် လူမှုရေးတာဝန်ခံမှုတို့အတွက် Oxfam in Myanmar ၊ မီဒီယာ/ရေဒီယိုလုပ်ငန်းအတွက် ဘီဘီစီ(BBC)၊ လူထုပညာရေးလုပ်ငန်းအတွက် တန်းတူညီမျှခြင်းမြန်မာအဖွဲ့ (Equality Myanmar)  နှင့် ပေါင်းကူး (Paungku)၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ အားကောင်းစေရေးလုပ်ငန်းအတွက် မေတ္တာ(Metta) တို့အပါအဝင် ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့သူမိတ်ဖက်များ နှင့်အတူတကွ လက်တွဲလုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။

အလင်းဗန်းမော်သည် KCSN (ကချင်ပြည်နယ် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများကွန်ရက်) ၏ တက်ကြွလှုပ်ရှားပါဝင်သော အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီး BCSN (ဗန်းမော် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများကွန်ရက်) တွင် ဦးဆောင်အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်။ UNOCHA မှစီစဉ်သော အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဥရောပသမဂ္ဂအေဂျင်စီများတို့အကြား ဗန်းမော်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် အလင်းဗန်းမော်သည် ပုံမှန်ပါဝင်သည်။ ၎င်းတို့သည် စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့၊ မြေယာမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပြန်လည်ထူထောင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး ကွန်ရက် (Myanmar Environmental Rehabilitation-conservation Network – MERN) အပါအဝင် အချို့သော နိုင်ငံအဆင့်ကွန်ရက်များတွင်လည်း ပါဝင်သည်။

ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ် (DPP) အောက်တွင် အလင်းဗန်းမော်သည် သင်တန်းပေးခြင်းများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအဖွဲ့များအတွက် ကနဦးရန်ပုံငွေ ပံ့ပိုးခြင်းများတို့ အပါအဝင် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။