မေတ္တာ (Metta)

လိုဂို

ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း

၂၀၀၄ ခုနှစ်မှစ၍ မေတ္တာသည် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အကူအညီပေးမှုများတွင် တိုး၍ပါဝင်လာခဲ့ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ သဘာဝဘေးဒုက္ခဆိုင်ရာ တုံ့ပြန်မှုများတွင် ပိုမိုပါဝင်လာခဲ့သည်မှာ ၂၀၀၈ ခုနှစ် နာဂစ်မုန်တိုင်းအလွန်တွင် အထင်ရှားဆုံး ဖြစ်သည်။ မေတ္တာသည် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး၊ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စသည့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ နယ်ပယ်စက်ဝန်းတစ်ခုလုံးတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုနှင့် လျော့ပါးသက်သာရေး၊ ကယ်ဆယ်ရေးစနစ်နှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး စသည့် ကဏ္ဍများတွင် အထူးပါဝင်ခဲ့သည်။ သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးတွင် မေတ္တာသည် ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး အပြင် ၎င်း၏ဝန်ထမ်းများနှင့် ရပ်ရွာလူထုတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးကို အလေးပေးလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ဒေသခံမိတ်ဖက်များနှင့်ပူးပေါင်းပြီး တုံ့ပြန်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။

ဒေသခံများ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ရပ်ရွာ၏ဒဏ်ခံနိုင်စွမ်းတို့ကို တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အခြေခံမူများနှင့်စံနှုန်းများတို့ကို လိုက်နာခြင်းတို့အားဖြင့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အရေးပေါ်အခြေအနေများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ မြန်ဆန်ထိရောက်စွာ တုံ့ပြန်ရန်မှာ မေတ္တာ၏ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ တာဝန်ပင် ဖြစ်သည်။ မေတ္တာသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ မည်သည့်နေရာတွင်မဆို လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အရေးပေါ်အခြေအနေဟူသမျှကို တတ်နိုင်သလောက်တုံ့ပြန်ရန် အသင့်ရှိပြီး ဖြစ်သည်။ သို့သော် မေတ္တာသည် အသုံးဝင်မှုတန်ဖိုးပိုများနိုင်သော နေရာများရှိ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အရေးပေါ်အခြေအနေများကို ဦးစားပေးသည်။

မေတ္တာ၏ အစီအစဉ်အချို့

  • အစားအစာနှင့် အစားအစာမဟုတ်သော အထောက်အပံ့ပစ္စည်းများ
  • အမိုးအကာ
  • ရေ၊ မိလ္လာနှင့် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး (WASH)
  • ကာကွယ်ရေး (ဥပမာ – ကလေးသူငယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၊ အမျိုးသမီးကာကွယ်ရေး)
  • အရေးပေါ်အခြေအနေများတွင် ပညာသင်ကြားရေး (ဥပမာ – ယာယီကျောင်းများ၊ ကျောင်းသုံးပစ္စည်းများ၊ သင်ကြားရေးနှင့်သင်ယူရေး ပစ္စည်းများ)
  • အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုနှင့် စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေး
  • စိတ္တလူမှု အထောက်အပံ့
  • ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ဖြေရှင်းချက်များ

မေတ္တာသည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု၊ ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေး စသည့် ကဏ္ဍများတွင် ကြားဝင်ကူညီမှုများကို အားဖြည့်သည့် နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုများကို အသုံးပြုရန် ကတိကဝတ်ပြုထားပါသည်။

DPP အောက်တွင်

ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ် (DPP) လက်အောက်တွင် မေတ္တာသည် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောဖြေရှင်းနည်းများနှင့် ဒဏ်ခံနိုင်မှု၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်ခွင့်နှင့် ဒုက္ခရောက်ရသူများအားအကူအညီပေးခြင်းတို့ နှင့်ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ဤအထောက်အပံ့သည် ဘဏ္ဍာရေးအကူအညီ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီ၊ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအကူအညီဖြစ်စေ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး သို့မဟုတ် အခြားအရေးပေါ်လိုအပ်ချက်များအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များကို ပြန်ပေးခြင်းဖြစ်စေ ဖြစ်နိုင်သည်။