နောက်ခံသမိုင်း

ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်(DPP) ၏ နောက်ခံသမိုင်း

ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောငြိမ်းချမ်းရေး အစီအစဉ်သည် ပဋိပက္ခသင့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများ အထူးသဖြင့် အိုးအိမ်စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်သူများတို့၏ လိုအပ်ချက်များကို အသိအမှတ်ပြုပြီး ထိုလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအား အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးများနှင့်လူငယ်များအား ပြောင်းလဲမှု၏ ကိုယ်စားလှယ်များအဖြစ် ထောက်ပံ့ရန် ကြိုးပမ်းသော ဘက်ပေါင်းစုံချဉ်းကပ်မှုဖြင့် ကချင်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့တွင် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် သာတူညီမျှမှုရှိသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့ကို ပံ့ပိုးပေးရန် ရည်ရွယ်သည်။ အစီအစဉ်၏လုပ်ငန်းများ၌ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဖြစ်စဉ်များတွင် ပါဝင်ကြမှုကို ထောက်ပံ့ကူညီခြင်း၊ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မာသောဖြေရှင်းချက်များဖြင့် ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကို မြှင့်တင်ပေးပြီး လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများ၏ လက်ငင်းလိုအပ်ချက်များအတွက် ထောက်ပံ့ပေးခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ တစ်ပြိုင်တည်းမှာပင် ဤအစီအစဉ်သည် ရပ်ရွာလူထု၏လိုအပ်ချက်များအတွက် အာဏာပိုင်များ၏ နားလည်မှုနှင့် တုံ့ပြန်မှုတို့ကို တိုးမြှင့်ပေးရန် ရည်မှန်းပြီး အိုးအိမ်စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်သူများအတွက် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးပြီး မိမိသဘောဆန္ဒအလျောက် ဘေးကင်းကင်းနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာ ပြန်လာနိုင်ရေး နှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးတို့ကို နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့်အညီ ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်နိုင်စေသည်။ ဤချဉ်းကပ်မှုနည်းလမ်းကို အခြေခံ၍ အစီအစဉ်သည် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် သာတူညီမျှဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများ အမှန်တကယ်ပေါ်ထွန်းလာရေးတွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နိုင်စေရန်အလို့ငှာ ကျားမတန်းတူညီမျှသော တက်ကြွသည့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများကို ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိသည်။

ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ် (DPP) ကို ဥရောပသမဂ္ဂက ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ပေးပြီး အဆင့်နှစ်ဆင့်ပေါင်းလျှင် စုစုပေါင်းယူရို ၁၉ သန်း (ကျပ် ၃၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ခန့်) လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ၇ နှစ်အတွင်း ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ်၊ ကရုဏာ လူမှုစည်းလုံးညီညွတ်ရေးအသင်း(Karuna Mission Social Solidarity)၊ မေတ္တာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဖောင်ဒေးရှင်း(Metta Development Foundation)၊ ငြိမ်းဖောင်ဒေးရှင်း(Nyein (Shalom) Foundation)၊ Oxfam၊ SwissAid နှင့်Trócaire တို့ ဟူ၍ နိုင်ငံအဆင့်နှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း ၇ ခု ပူးပေါင်းထားသော ယာယီပူးပေါင်းအဖွဲ့ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် လုပ်ဆောင်နေကြသည်။ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုတွင် ရပ်ရွာအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများ အဓိကပါဝင်သည့် နိုင်ငံအဆင့်မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း ၂၅ ခု ထပ်ပေါင်းပါဝင်သည်။

ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းသည် ရှုပ်ထွေးရှည်ကြာသော အကြပ်အတည်းများ ဖြစ်နေသည့် အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိနေကြသည်။ အိုးအိမ်စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်သူများနှင့် ပဋိပက္ခသင့်လူမှုအသိုင်းအဝန်းတို့ နှစ်မျိုးလုံး ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသော ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့် ထိခိုက်လွယ်မှုများတို့သည် ဘက်စုံများမြောင်ပြီး အပြန်အလှန်ဆက်စပ်နေကြသည်။ ၎င်းတို့၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ထိခိုက်လွယ်မှုများတို့ကို တုံ့ပြန်ရန်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ကျားမတန်းတူညီမျှမှုတို့ကို မြှင့်တင်ရန်တို့အတွက် ဒေသခံလုပ်ဆောင်သူများကို အထိရောက်ဆုံး စေလွှတ်ထားရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် အခြေအနေနှင့်လိုအပ်ချက်များတို့ နှင့်ပတ်သက်၍ ဗဟုသုတနက်နဲပြီး သိမြင်နာလည်ကြသည့်အပြင် အိုးအိမ်စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်သူများနှင့် ပဋိပက္ခသင့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများတို့သာမက ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူများထံလည်း လက်လှမ်းမီ ပေါက်ရောက်ကြကာ ဒေသခံလုပ်ဆောင်သူများ၏ ယုံကြည်မှုကိုလည်း ရရှိထားသည်။

ရှုပ်ထွေးသော လက်တွေ့အဖြစ်မှန်ကို ထင်ဟပ်စေရန်အလို့ငှာ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်သည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု၊ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှုတို့ကို ကူးလူးလုပ်ဆောင်နေသည်။ ဤနည်းအားဖြင့် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်(DPP) သည် ကချင်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိ အိုးအိမ်စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်သူများနှင့် ပဋိပက္ခသင့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများတို့၏ တစ်ပြိုင်နက်လိုအပ်ချက်များအတွက် ပူးပေါင်းကြားဝင်ကူညီမှုများဖြင့် တုံ့ပြန်ပေးခြင်းနှင့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ သီးခြား ရန်ပုံငွေစီးဆင်းမှုများတွင် ပါဝင်ဖြည့်စွက်ခြင်းတို့အပြင် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ ဆင်းရဲဒုက္ခများ၏ အဓိကအကြောင်းအရင်းဖြစ်ပြီး ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော လူမှုရေးနှင့်စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ဟန့်တားနေသည့် ပဋိပက္ခဆိုင်ရာအရွေ့များကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် ပံ့ပိုးကူညီမှုခြင်းကိုလည်း လုပ်ဆောင်မည် ဖြစ်သည်။